Alın Çakrası

30.6.2019

Üçüncü Göz Çakrası

    

Maddi bedenin yanı sıra fiziksel ve ruhsal açıdan insanı doyuran bir diğer beden de enerji bedenidir. Bu anlamda enerji bedenini doyuran çakra merkezleri bulunuyor. Aslında bu merkezlerin bir diğer adı olarak enerji merkezi şeklinde ifade edildiği açık durumda. Sonuç olarak enerji merkezleri;

 

 • Temelde bedenin tam ortasına konumlanmış durumda.
 • Enerji istasyonu olarak ifade edilen merkezler, çakra olarak ifade edilmektedir.
 • Çakralar aura ve maden gibi katmanlar eşliğinde enerji bedenini oluşturmaktadır.

 

Maddi olandan ziyade enerji bedeninin de sağlıkta son derece önemli noktaları bulunuyor. Nitekim enerjinin olmadığı bedenlerde başta ruhsal hastalıkların baş göstermesi söz konusudur. Beraberinde de fiziksel hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu anlamda çakraların düzenli bir akışa sahip olması gerekir. Başta da bedende bulunan 7 temel çarkı sıralamak gerekirse;

 

 • Taç Çakra
 • Üçüncü Üçüncü Göz
 • Boğaz Çakrası
 • Kalp Çakrası
 • Solar Plexus Çakrası
 • Sakral Çakra
 • Kök Çakra

 

Üçüncü Göz Çakrası Nerede Bulunuyor?

 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere enerji çarkları bedenin tam ortasında yer almaktadır. Bu anlamda ilk başta taç çakra arkasından da üçüncü Üçüncü Göz gelmektedir. Öyle ki taç çakra başın üzerinde mevcut durumda. Üçüncü Üçüncü Göz yani Üçüncü Göz çakrası da iki kaşım ortasında bulunuyor. Tam olarak iki kaşın ortasından 2 parmak kadar yukarıda yer almaktadır.

 

Üçüncü Göz Çakrasının Sağlıklı İlişkisi Nedir?

 

Üçüncü Göz çakralarının sağlığa etki eden pek çok hususu bulunmaktadır. Temelde sezgilerin güçlenmesine etki ettiği açık durumda. Bu anlamda bir diğer adı ‘sezgi’ olarak da ifade edilir. Özellikle de gündelik hayatta sezgileri güçlü olan kişilerin bu çakrası, güçlü bir enerjiye sahiptir. Devamında ise;

 

 • Ön farkındalık açısından önemli çakralar arasındadır.
 • Düşünce sağlığı açısından da Üçüncü Göz çakralarının dönmesi gerekmekte.

 

Beynin 2 ayrı lobuna da etki ettiği için düşünce sağlığına katkısı büyüktür. Şöyle ki dengeli olan çakralar, beynin daha berrak bir şekilde çalışmasına katkı sağlar. Dengeli olan beyin, düşünce sağlığı açısından iyi duruma gelir. Tam tersi olarak çakranın az çalışması da hayal gücünün noksan olmasına neden olur. Hatta çok çalışması dahi maddi açıdan sağlıksız düşünceleri beraberinde getirir. Bundan kaynaklı olarak dengeli olan çakraların sonuç verdiği açık durumda.

 

Fiziki Olarak Üçüncü Üçüncü Göz Tanımı

 

Çakraların fiziki açıdan da değerlendirilmesi söz konusudur. Gerek hormonlar gerekse bezler üzerinden test edilmektedir. Mesela üçüncü Üçüncü Göz olarak ifade edilen çakra, alın bölgesinde yer almaktadır. Konumundan kaynaklı olarak hormonal açısından birkaç bezden desteklenir. Bunlar;

 

-Bezler; Başta alnın ortasında bulunduğu için bezleri belirtmek gerekir. Şöyle ki desteğini önce epifiz arkasından da hipofiz bezlerinden almaktadır. Salgılanan bu bezler dahilinde çakraların doğru bir şekilde çalışması mümkün olmaktadır.

 

-Horman; Bezlerden ziyade hormonlardan da destek almaktadır. Örneğin elifiz bezlerinden melatonin hormonu salgılanır ve çakraları etkiler. Devamında ise hipofiz bezinden gelen serotonin hormonu gelmektedir. Ruhu doyuran bu hormonların dengeli bir şekilde salgılanması, kişinin açık çakralara ve yüksek enerjiye sahip olmasını destekler.

 

Üçüncü Üçüncü Göz Çakrasının Algıya Etkisi Nedir?

 

Algısal etkileri saymakla bitmiyor. Öyle ki gerek çakraya destek veren bezler gerekse hormonlar bunu Üçüncü Gözler önüne sermektedir. Mesela serotonin hormonu, mutluluk enerjisini yükseltmektedir. Bu anlamda merak edenler algısal niteliklerini de değerlendirmeye alabilir. Örneğin üçüncü Üçüncü Göz aktiviteleri neticesinde ruhsal edinimler elde etmek mümkün.

 

Ruhsal edinimler beraberinde dünyaya bakış açınızı değiştirebilir. Bu durum insanlarla olan ilişkinize dahi etki eder. Bilinç seviyesinin dahi zamanla artış göstermesi söz konusudur. Son olarak olaylara farklı açılardan bakma ve kabullenme dürtüsüne sahip olunur. Aynı zamanda içsel olarak huzurlu olan kişilerin de Üçüncü Göz çakraları düzeyli durumdadır.

 

Üçüncü Göz Çakrası Yüksek Olanlar

 

Çakra aktiviteleri hızlı ve düzenli olan kişilerin, farklı bakış açılarına sahip oldukları görülüyor. Maddesel yaşamda sergilenen tüm tutumları dikkat çekmektedir. Mesela başta maddeden ziyade maneviyata sahip oldukları görülüyor. Bundan kaynaklı olarak iç huzuru yakalamış kişiler olarak karşımıza çıkarlar. Beraberinde ise;

 

-Alma & Verme; Üçüncü Göz çakraları düzenli olan kişilerin almaktan çok vermeye yatkın oldukları görülüyor. Yani doyum kazanmak için almayı tercih etmezler. Aksine vererek kendilerini daha huzurlu ve mutlu hissederler. Bunun yanı sıra yardım sever oldukları açık durumda. Temelde başkalarını mutlu etmeye eğilimli olmaları da ayrıcalıklı özellikleridir.

 

-Objektif; Üçüncü Göz çakrası etkili bir şekilde çalışan kişilerin diğer çakraları da uyum içindedir. Şöyle ki bu çakrayı destekleyen bir diğer çakra da kalp çakrasıdır. Her iki çakranın düzenli ve etkili bir şekilde aktivite göstermesi, kişinin objektif olmasını destekler. Yani yaşanılan olaylara karşı objektif bakış açısına sahip oldukları Üçüncü Gözlemlenir.

 

Üçüncü Üçüncü Göz Çakrası Düşük Olanlar

 

Çakraları düzenli olmayan kişilerin başta bencil tutumlar sergilediği Üçüncü Gözlemlenir. Yani Üçüncü Göz çakrası düşük olanların ‘ben’ merkezli olacak şekilde olayları değerlendirdiği görülüyor. Bunun yanı sıra daha hırslı bir yaşama sahip oldukları açık durumda. Öyle ki maddeden mutlu oldukları için hırslı bir yapıya bürünmeleri söz konusudur. Beraberinde;

 

 • Vermekten ziyade almak, mutlu olmalarına etki eder.
 • Çakraların çok düşük seviyede olması davranış bozukluklarına dahi neden olmaktadır.
 • Depresyon ve anksiyete gibi sorunların baş göstermesi söz konusudur.

 

Üçüncü Göz çakra aktivitesinin düşük olması pek çok sorunu beraberinde getirir. Temelde psikolojik ile fiziki açıdan sağlık problemlerine maruz kalmanıza neden olacaktır. Mesela şiddetli baş ağrıları bunlar arasında gösterilir.

 

Üçüncü Göz Çakra Etkinliklerinin Artması Neye Neden Olur? 7

 

Üçüncü Göz çakrası temelde sezgi olarak ifade edildiği için düşünce yetisinde büyük rol oynamaktadır. Bu anlamda çakranın yüksek aktivite göstermesi de bu alanda gelişmenizi destekler. Mesela Üçüncü Göz çakralarının hızlı olması halinde telepati yanınız da artış gösterir. Madde ötesi olan varlıkla ile de telepatik olacak şekilde iletişime geçmeniz mümkün olacaktır. Beraberinde;

 

-Durugörü; Daha çok fal bakanların bu özelliği ön plana çıkmaktadır. Şöyle ki hiç tanımadığınız kişiler hakkında da fikir sahibi olabilirsiniz. Sezgileri güçlü olan kişiler, pek çok konuda fikir sahibidir. Çakra aktivitesi yüksek olanların durugörülü yani sezgisi güçlü kişiler olduğu görülüyor.

 

-Organlar; Temel duyu organları tarafından koku ya da ses etkileşimleri tespit edilir. Farklı olarak Üçüncü Göz çakrası yüksek olanların algısız olan korkular dahi farketmeleri mümkün. Aynı durum ısılardan tatlara kadar çeşitlilik gösterir. Yani alınamayan kokudan tada kadar tüm bu etkileşimlerin fark edilmesine olanak sağlar.

 

Üçüncü Göz Çakrasına İyi Gelen Yağlar Hangileri?

 

Çakraları daha etkin hale getirmek için bir takım yağlar kullanılıyor. Bu yağlar eşliğinde masaj uygulamak çakraların aktif hale gelmesini desteklemektedir. Sonuç olarak her çakra için ayrı yağlara ve uygulamalara yer verilir. Örneğin Üçüncü Göz çakrası için kullanılması gereken yağlar ve uygulamaları şu şekildedir;

 

-Bitkisel Yağlar; Organik olmasına özen göstererek yağ tercih edilmesinde fayda var. Katkısız olan yağlardan daha etkin sonuç alınabilir. Mesela Üçüncü Göz çakrasına iyi gelen yağlar arasında hindistan cevizi başı çekmektedir. Vanilya ile yasemin yağları da mevcut durumda.

 

-Uygulama; Yukarıda belirttiğimiz yağları çakra üzerinden uygulamak gerekir. Şöyle ki yağdan bir miktar kadar olarak kafa bölgesine masaj yapabilirsiniz. Üçüncü Göz çakrası alnın ortasında bulunuyor. Yani alın bölgesine hafif masaj yapmanız yeterli olacaktır.

 

Üçüncü Göz Çakrasına İyi Gelen Egzersizler

 

Çakraların aktif duruma gelmesi için egzersiz yapılması da faydalı olacaktır. Yine her çakra için ayrı egzersiz programları uygulanır. Örneğin Üçüncü Göz çakrasına yönelik yoga ön plana çıkmıştır. Yoga pozisyonları da kendi arasında ayrılmaktadır. Mesela Üçüncü Göz çakrasına yönelik;

 

 • Cenin pozisyonu benzeyen balasan tekniğine yer verilmelidir.
 • Ayakta ve dengeye dayalı olan bir diğer pozisyon ise garudasana olarak bilinidir.
 • Son olarak oturarak alınan pozisyonlardan bir tanesi de vajrasana şeklindedir.

 

Yoganın temelde ruha iyi geldiği ve enerjiyi arttırdığı biliniyor. Bundan kaynaklı olarak çakralarını açmak isteyenler yogaya başvuruyor. Öyle ki yoganın pozisyonları diğer çakraların da daha aktif hale gelmesini destekler.

 

Üçüncü Göz Çakrasının En Üst Seviyesi

 

Üçüncü Göz çakraları çok etkin olan kişilerin sezgileri de etkin durumda. Özellikle de insanların içlerini okuma gibi sezgisel bir takım güçlere sahip oldukları görülür. İç yüzlerin tanınması ve hissedilmesi söz konusudur. Ruhsal açıdan daha duyarlı hale gelme durumudur. Bu durum zamanla psikolojik olarak sorun yaşamanıza neden olabilir. Öyle ki bilinçsiz bir şekilde Üçüncü Göz çakralarının üst sınıra ulaşması, psikolojik olarak yorulmanıza etki edecektir.

 

İnsanlara yönelik daha sezgisel davranma ve hissetme durumu artış gösterir. Özellikle de gündelik hayatta ki ilişkilerinizde sorun yaşayabilirsiniz. Yakın arkadaşlıklar kurma, aile ya da ikili ilişkilerde sorun yaratabilir. Bu nedenle gerek masajlar gerekse egzersizler ile çakralarını aktif hale getirmek isteyenlerin dikkatli olmaları gerekir. Özellikle de belirli bir düzeye ulaşanların devamında çakralar için birşey yapmaması gerekir.

 

Üçüncü Göz Çakrasının Negatif Yanları Nelerdir?

 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu çakranın sınırsız bir etkileşime sahip olması ciddi sorunları beraberinde getirir. Aynı zamanda doğuştan çakraları açık olan kişilerin de gündelik hayatta sıkıntılar yaşadıkları açık durumda. Örneğin;

 

-Ben Merkezcilik; Önceden de söylediğimiz gibi sadece ‘ben’ merkezli olunması söz konusudur. İsteme eğilimi artar ve kendiniz adına kararlar vermeye başlarsınız. Bu aşamada kişilerin hırslı oldukları ve diğer insanlara yönelik daha yıkıcı kararlar aldıkları görülür. Bencil olunması ve hırslı yapı negatif yönlerin başında yer almaktadır.

 

-Ruhsal Derinlik; Ruhsal dengenin bir süre sonra bozulması ve sağlık sorunlarının ortaya çıkması söz konusudur. Özellikle de Üçüncü Göz çakrası aktif olan kişilerin daha derin düşünmesi ve psikolojik olarak sorun yaşaması dikkat çekiyor. Derin ruhsal darbeler neticesinde de kişinin psikolojik hastalıklara yakalanması an meselesidir.

 

Üçüncü Göz Çakrası Rengi Nedir?

 

Her çakranın kendine has olarak belli başlı nitelikleri bulunuyor. Örneğin yukarıda sıraladığımız gibi farklı yağlar ve egzersizler mevcut durumda. Bunların arkasından da renkleri gelmektedir. Yine üçüncü Üçüncü Göz için ayrı bir renk ifade edilir. Bu anlamda Üçüncü Göz çakrasının rengi çivit mavisi şeklindedir. Daha koyu ve mora yakın olan bu renk, çakraların aktif duruma gelmesini desteklemektedir.

 

Üçüncü Göz Çakrasının Temel Özellikleri

 

Temelde sadece çivit mavisi rengine sahip değil. Bunun yanı sıra pek çok özelliği mevcut durumda. Mesela yeteceği nedir merak edenlere sezgi gücü sergilenir. Özellikle de duyu dışı görme etkinliğinin fazla olmasına neden olmaktadır. Bunların arkasından yeri yani alında ki bölgesi tespit edilebilir. Önceden de belirttiğimiz gibi alnın 2 parmak kadar üzerine konumlanmıştır. Beraberinde gelen özellikleri;

 

 • Şuur ifadesi olarak etkin duygular mevcut durumda.
 • Algılama ise daha çok sembolik ya da resimler üzerinden sağlanmaktadır.
 • Herhangi bir elementi bulunmayan çakralar arasındadır.
 • Hipofiz bezinin salgılamış olduğu hormonlardan desteklenir.

 

Tüm bu özellikleri neticesinde ne denli sezgisel bir çakra olduğu açık durumda. Nitekim sezgileri güçlü olan kişilerin de üçüncü Üçüncü Gözü açık deriz. Hatta durugörülü oldukları için bu tarz kişilerin fal bakmaya eğilimli oldukları görülür. Öyle ki durugörülü olan kişilerin sezgileri ile olayları tanımlamaları ve yorumlarda bulunmaları söz konusudur.

 

Burçlara Göre Üçüncü Göz Çakrası Aktiviteleri

 

Çakraların her burçta farklı etkileşimlere girdiği görülüyor. Bu anlamda hepsini ayrı ayrı değerlendirmek gerekir. Mesela Üçüncü Göz çakrasının en etkin olduğu burçlar hangileri diye soracak olursak karşınıza kova ile balık çıkacaktır. Bu iki burcun, çakralara karşı durumları ise;

 

-Kova; Daha çok ilahi düşüncenin ön plana çıktığı açık durumda. Yüksek bilgi ve birikim neticesinde olaylara farklı bir bakış açısı ile bakılır. Sezgi kıvılcımlarına da sahip oldukları görülmekte. Ancak temelde ilahi bakış açısı üzerinden yaşamlarına yön verdikleri görülüyor.

 

-Balık; Burçlar arasında en sezgisel olanı hiç kuşkusuz balıklardır. Bu nedenle Üçüncü Göz çakrasının aktif durumda olduğu görülmekte. Öyle ki hayal gücünün bir hayli etkin olduğu görülür. Sezgileri kuvvetli ve duygusal yapıda olan balık burçları, Üçüncü Göz çakraları ile dikkat çekmektedir.

 

Üçüncü Göz Çakrasının Şifalı Taşları Hangileri?

 

Yağlardan ziyade bazı şifalı taşlar da çakraların aktif hale gelmesini destekler. Bu taşları evlerde ya da iş yerlerinde temin etmek fayda sağlayacaktır. Örnek verecek olursak ametist taşı bunlardan sadece bir tanesidir. Hemen arkasından safir geliyor. Son olarak lapis taşının da çakralara etkisi büyüktür. Bu anlamda doğru masaj yöntemleri ile taşlar kullanılabilir ve çakraların aktif hale gelmesi sağlanabilir.

 

Üçüncü Göz Çakrası Aktif Olan Kişilerin Bakış Açıları

 

Çakraların etkin çalışan kişilerin bakış açıları da farklılık göstermektedir. Mesela önceden de belirttiğimiz üzere Üçüncü Göz çakrasının sezgisel gücü sembolize ettiği açık durumda. Bundan kaynaklı olarak sezgisel bir takım bakış açıları beraberinde gelmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse;

 

 • Astral seyahat
 • Telepati
 • Tayy-i mekan ve zaman

 

Daha çok ruhsal açıdan olayların değerlendirilmesi esas alınır. Yukarıda sıraladığımız bakış açıları ve durumlar da bunu Üçüncü Gözler önüne sermektedir. Farklı bir enerji sistemi dahilinde sezgiler güçlü hale gelir. Neticesinde de farklı bakış açıları üzerinden olaylar ve kişiler değerlendirilebilir. Özellikle de Üçüncü Göz çakrası çok etkin olan kişilerin ruhsal açıdan derin bir düşünce yapısına sahip oldukları görülüyor.

 

Üçüncü Göz Çakrasının Tıkanma Nedenleri

 

Bazı durumlardan kaynaklı olarak çakralarda tıkanma meydana gelir. Bu gibi durumlar enerji sisteminin düşük olmasına neden olmaktadır. Sonuç olarak merak edenler çakraların tıkanma nedenlerini değerlendirebilir ve açmak için harekete geçebilir. Temelde nedeni ise şöyledir;

 

 • Konumundan dolayı epifiz bezine bağlı olan çakra, bu bezin düzenli çalışmamasından etkilenir.
 • Bezin çalışmasına engel olan faktörlerin başında klorlu su gelmektedir.
 • Suyun akabinde diş macununda bulunan florit dahi sorun teşkil etmektedir.

 

Neticesinde hem klorlu su hem de floritten kaynaklı olarak zamanla bezlerin çalışması zayıflar. Bezin çalışmaması bu alanda bulunan Üçüncü Göz çakrasını etkiler. Sonuç olarak içilen su ile kullanılan dil macunlarının içeriğine Üçüncü Göz atarak tercihte bulunanlar bu tarz sorunlar yaşamayacaktır.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

 • Aynı Gün İçinde Kargo İmkanı
 • 200 TL üzeri Ücretsiz Kargo
 • Vade Farksız Taksitli Ödeme
 • İnternetten Güvenli Alışveriş
 • 7 Gün İçinde İade
 • Değişim Garantisi
Kampanyalarımızdan Haberdar Olmak İster misiniz?