Kök Çakra

30.6.2019

Kök çakra 7 tane ana çakranın ilkidir. Yer itibariyle de omurganın alt bölümünde bulunmaktadır. Kök çakra aynı zamanda root çakra ve Muladhara olarak da isimlendirilmektedir. Çakralarımızın dengeli olması hayattan daha fazla keyif almamızı sağlar; bu nedenle her çakranın düzenli ve sağlıklı çalışması insan vücudundaki enerji akışı bakımından önem taşır. Bu noktalarda tıkanıklıklar olursa enerjinin akışı da bozulacaktır; birçok rahatsızlık bu nedenle meydana gelmektedir.

Çakra Nedir?

Çakra kelime olarak girdap ve döngü anlamına gelmektedir. Bu durum direkt olarak enerji akışıyla ilişkilendirilir. İnsan vücudunda 7 adet ana enerji noktası bulunmaktadır. Bunlar kök çakra, sakral çakra, solar çakra, kalp çakrası, boğaz çakrası, üçüncü göz ve taç çakrasıdır.

Zihin, ruh ve vücut arasında uyumlu bir bağlantı yakalandığında insanlar hayattan daha fazla keyif almaya başlarlar. Maddi, manevi, fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlıklı ve mutlu olmanın yolu bu çakraların düzenli çalışmasından geçmektedir.

Çakralar enerjinin vücudun içine girişini ve çıkışını düzenler. 7 çakrayı ayrı ayrı ifade eden birçok özellik vardır. Örneğin her enerji çakrasının rengi farklıdır, onu aktive eden asana pozisyonları ve egzersizleri değişmektedir. Her bir çakraya iyi ya da kötü gelen besinler de bulunur.

Çakralar Hangi Noktalarda Bulunmaktadır?

Çakralar omurganın altından başlar ve tepe noktasına kadar dizilirler. En altta kök çakra bulunur, sonrasında kasık bölgesinde göbek deliğinin altında sakral çakra gelir, karın bölgesinde solar çakra vardır; göğüs-kalp bölgesinde kalp çakra, boğaz kısmında boğaz çakrası yerleşmiştir.

İki gözün ortası 3. Göz denilen çakranın yeridir ve kafanızın tepe kısmında ise tepe çakra bulunmaktadır. Yazıda kök çakra detaylı biçimde incelenecektir.

Kök Çakra Nedir?

Kök çakra dünyaya temelde güven duymakla ve var oluşumuzdan aldığımız mutlulukla ilişkilendirilir. En temel olarak evrenle uyum içinde olmak ve güvende hissetmek için bu çakradaki enerji akışının dengeli olması gerekmektedir.

Kök çakra denildiğinde daha çok insanın temel ihtiyaçları ile ilişkili olan enerji noktası akla gelmektedir.

Kök Çakra Neyi İfade Eder?

Kök çakra özellikleri arasında birçok madde sıralayabiliriz. Ana noktada şu unsurları ifade eden bir çakradır:

 • Güvenlik
 • İçgüdü
 • Hayatta kalma
 • Temel ihtiyaçlar

Fiziksel olarak kök çakra cinselliği ifade eder. Bu çakra düzenli çalıştığında dağınık olmayan bir zihin söz konusudur. Daha dengeli ve stabil bir zihin gücüne kavuşabilirsiniz. Duygusal olarak empati kurabilir, hoş görülü olursunuz. Güvenli bir ruh hali mevcuttur.

İyi çalışan bir kök çakra temelde insanların güven duygusunu geliştirdiği ve kendi hayattaki varlıklarını sevmelerini sağladığı için yaşamaktan memnuniyet söz konusudur.

Kök Çakra Nerede Bulunur?

Kök çakra nerede sorusuna yanıt olarak bu enerji noktasının omurganın en alt bölümünde olduğunu belirtebiliriz. Makat ve cinsel organ arasında, kuyruk sokumunda yer almaktadır. Omurga tabanı olarak da isimlendirilen bir bölgedir.

Kök çakra 7 çakranın birincisidir ve çakralar insan vücudunda en alttan en tepeye doğru dizilmektedirler.

Kök Çakra Neyi Yönetir?

Kök çakra neyi yönetir ile ilgili olarak öncelikle fiziksel dünyayla bağlantıyı yönettiğini söyleyebiliriz. Fiziksel ağrılar, zevkler de bu çakra ile ilgilidir. Kalıtım, güç, güvenlik, tutku, fiziksel farkındalık bu enerji noktasından meydana gelir.

Kundalini enerjisi yaşam enerjisidir. Kundalini enerjisinin çıkış noktası olan kök çakra, hayattan ve kendinizden aldığınız keyfin başlangıç noktasıdır. Hayatta olma ve kendini olduğu gibi kabul etme kök çakra ile ilişkilendirilir.

Kök Çakra Elementi Nedir?

Tüm çakraların bir elementi bulunmaktadır. Toprak elementi güvenlik ve sağlamlıkla, var olmayla ilişkilendirilen elementtir. Toprakta mahsul yetişir ve kök çakrada kişinin enerji akışının başladığı temel noktadır. Bu çakranın düzensiz olması enerjiyi en alt bölümünde tıkalı bırakır. Tüm vücut bundan etkilenir.

Kök Çakra Rengi Nedir?

Renklerin duygular ve enerjiler üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır. Renklerle ilgili yapılan araştırmalarda da bu durum sıkça analiz edilmektedir. Canlı renkler insanlarda heyecan ve tutku uyandırırken, mat ve soğuk renkler daha çok sakinliği-huzuru yansıtmaktadır.

Her çakranın bir rengi vardır; kök çakra kırmızı ile ifade edilir. Hayat enerjisi, hayata bağlılık, tutku ile kırmızı birebir ilişkilidir. Rahat bir ruh hali içindeyken kök çakra rengi olan kırmızıyı enerji bölgesinde hayal edebilirsiniz.  Bu kırmızı ışığı yoğun biçimde hissedip, kuyruk sokumunuzdan yere doğru indiğini düşünün. Enerji açmak için iyi bir çalışmadır.

Kök Çakra Hangi Organlar ile İlişkilidir?

Kök çakra organları arasında bacaklar, bağırsaklar, kollar, prostat, sinir sistemi, idrar sistemi, kemikler, omurga, tırnaklar, dişler vb. bulunmaktadır. Bu organlarınızla ilgili sorunlar kök çakradaki dengesiz enerji akışları ve blokajlarla ilgili olabilir.

Her çakranın belirli organlarla ilgisi vardır; kök çakra daha çok vücudun yoğun katı bölümleri ile ilgilidir.

Kök Çakra ve Gezegenler

Kök çakranın ilişkili olduğu gezegenler, burçlar ve elementler vardır. Satürn, Mars, Akrep, Boğa ve Oğlak kök çakrayı yönetmektedirler. Akrep haricindeki burçlar toprak grubundadır. Akrep burcu ise tutkuyu, güvence ihtiyacını yoğun olarak yansıtan burçlardandır.

Kök Çakra ve Yağlar

Kök çakra yağları bu bölgeyi aktive etmek, canlılığı arttırmak ve enerji akışını düzenlemek için önemlidir. Toprak ve ağaç kokulu yağlar öncelikli olarak etkilidirler. Bu çakranın belirttiğimiz gibi toprakla ve sağlamlıkla derin bir bağı vardır.

Sandal ağacı, huş ağacı, gül ağacı, karanfil, mercanköşk, mür, fesleğen, selvi, sedirdir. Güven ve berraklık duygusu veren yağlardır.

Kök Çakra Mantası Nedir?

Kök çakra mantası enerji çalışmaları yapılırken kullanılmaktadır. Kök çakra enerji seansları esnasında manta olarak “Lam” kullanılmaktadır. Okunuşu ise “Lahm” şeklindedir. Kök çakra için sesli harf “o” ‘dur.

Kök Çakra için Müzikler

Kök çakra müzikleri ile kök çakra enerjinizin daha iyi çalışmasını sağlayabilirsiniz. Bu müzikler ile kök çakranızdaki enerji akışını canlandırıp, aktive etmeniz mümkündür. Davul en iyi kök çakra enstrümanlarından biridir. Hint müziği ve toprak tonları da bunlar arasında yer almaktadır. Kök çakra notası “Do”dur.

Kök Çakra Kristalleri Nelerdir?

Kök çakra taşları ile enerji çalışmaları yapabilirsiniz. Dumanlı kuartz, yakut, doğal cam, doğal mıknatıs, hematis, kantaşı, lal taşı, kırmızı yeşim taşı ve agate kök çakra enerjisini canlandırmak için uygun olan kristallerdir.

Kök Çakra Sembolü Nedir?

Her enerji noktasının temsil edildiği bir sembol vardır. Bu semboller çakraların özellikleriyle bağlantılı olarak seçilmişlerdir. Kuyruk sokumunda bulunan kök çakranın sembolü ise 4 taç yapraklı lotustur.

Kök Çakra için En İyi Besinler Hangileridir?

Enerji noktalarındaki akışın iyi biçimde sağlanması, dengesizliklerin ve tıkanıklıkların giderilmesi için besinlere dikkat edilmelidir. Bazı besinler çakra enerjisini açmak için güzel bir etki yaratırken, bir kısım besinler ise olumsuz bir etki yapmaktadırlar.

Kök çakra besinleri ise ağırlıklı olarak toprak besinleridir. Protein ve etler bunlar arasında yer alır. Kahverengi pirinç, fasülye, mısır, peynir, buğday ve çerezler de kök çakrayı canlandırıcı bir etki yaparlar.

Kök Çakra Diğer Özellikler

Kök çakra blokajları için birçok şeyden yararlanmak mümkündür. Kök çakranın hissi ise kokudur. Kokular kök çakra için olumlu etkiler yaparlar. Kök çakra enerjisinin gerçekliği ise “Sahip Olmaktır”. Sahip olmak özellikle toprak elementi ve burçları ile yakından ilişkilidir.

Kök çakra enerjisinin en temelde ifade ettiği durum hayatta kalmaktadır. Temel güvence ve insani ihtiyaçlar bu çakranın konusudur. Fiziksel olarak var olma bu çakranın temel prensibidir.

Kök Çakra Dengeli ise Ne Olur?

Kök çakradaki enerji akışının dengede olması birçok pozitif etkiye yol açmaktadır. Kök çakranın dengede olduğunun göstergeleri şunlardır:

 • Doğa ile bütün olarak hissetmek
 • Doğaya ve evrene güvenmek
 • Hayattaki iniş çıkışları kabullenebilmek
 • Kök çakra ile ilgili organların güçlü ve sağlıklı olmaları
 • Hayata karşı güven, yapabilmeye karşı inanç
 • Sorun ve çatışmalarla baş edebilme gücü
 • Sabit ve sakin bir şekilde düşünüp, karar alabilme
 • İstikrarlı olmak
 • Yaşamsal ihtiyaçlar konusunda güvende olma hissi

Kök çakradaki enerji dengeli ve sağlıklıysa yukarıdaki olumlu etkiler dikkat çekmektedir.

Kök Çakra Dengesiz Olduğunda Ne Olur?

Kök çakra kapalıysa ne olur sorusu birçok kişi tarafından yöneltilmektedir. Kök çakra enerjinizde bir düzensizlik, tıkanıklık varsa şu belirtiler ortaya çıkmaktadır:

 • Fazlasıyla materyal dünyaya ilgi göstermek, maddi eşyalar ve değerler elde etme hırsı
 • Doğaya güvenmemek
 • Evrenin akışına kendini bırakamamak
 • Olanları kabul etmekte zorlanmak
 • Bencil ve başkalarının ihtiyaçlarını göz ardı eden bir davranış
 • Kabızlık, şişmanlık
 • İştahsızlık, hayata karşı isteksizlik
 • Kök çakra ile ilgili organlarda sorunlar
 • Sık sık hastalanmak
 • Sakinleşememe, odaklanamama ve dağınık bir zihin
 • Depresyon, enerji eksikliği

Bu belirtilerin ortaya çıkması kök çakranızda bir sorun olduğuna işaret etmektedir. Çakrayı şifalandırmak için çalışma yapılmalıdır.

Kök Çakrayı Şifalandırmak

Kök çakra şifalandırma bu bölgede tıkanan enerjiyi açmaya yarayacaktır. İfade ettiğimiz belirtiler sizde de bulunuyorsa kök çakranızın enerji dengesinin bozuk olduğunu anlayabilirsiniz.

Kök çakra şifalandırmak için dikkate alınması gereken bazı unsurlar aşağıda sunulmaktadır:

Kırmızı Rengi Kullanmak: Kırmızı renk kök çakra rengidir. Kırmızı giymek veya belirttiğimiz gibi yoğun kırmızı rengin kuyruk sokumundan ayaklarınıza doğru indiğini hayal etmek kök çakranızı canlandıracaktır.

Banyo Yapmak: Suyun temizleyici bir enerjisi vardır. Banyo yaparken kendinize güzel sözler söyleyebilir ve kendinize sevginizi hissedebilirsiniz. Düşünce olarak da suyun sizi birçok olumsuzluktan arındırdığını hayal edebilirsiniz.

Dans Etmek: Dans etmek enerji açmak için harika bir yöntemdir. Kaygı ve endişe gidermek için en etkili yollardan biri bedeninizi özgürce ve coşkuyla hareket ettirmektir. Dans etmek ve müzik dinlemek sizin kendinizi iyi biçimde ifade etmenize de yardımcı olacaktır.

Ağaca Sarılmak: Kök çakrayı canlandıran ve blokajları açacak en iyi yöntemlerden biridir. Kök çakra doğa ve toprakla yakından ilgilidir. Doğa ortamları her zaman için enerjiyi açan bir etkiye sahiptir.

Toprağa Basmak: Toprağa çıplak ayakla basmak topraklanmak için oldukça iyi bir yöntemdir. Olumsuz enerjiyi toprağa akıttığınızı hayal ederek enerji temizliği yapmanız mümkündür.

Yürüyüş Yapmak: Özellikle doğa ortamlarında yapılan yürüyüşlerin blokaj açmada büyük etkileri vardır. Adım attığınızda kök çakranızın dengelendiğini ve enerji akışının olduğunu hayal edebilirsiniz.

Kök Çakra için Şifa Enerjileri

Kök çakra için şifa enerjileri ile çalışma yapmanız mümkündür. Şifalandırma esnasında doğal ve kırmızı renkli taşlardan faydalanabilirsiniz. Jasper, yakut ve lal taşları ideal enerji açma taşlarıdır.

Reiki çalışmaları yapmak da kök çakra şifalandırması için çok iyi bir yöntemdir. Kök çakra açma çalışması yaparken:

 • Ellerinizi kuyruk sokumunuza yakın bir noktanın üzerine koyun. Bu bölgedeki tıkalı enerjinin açılacağına dair niyet edilmelidir
 • Sırt üstü olarak rahat biçimde uzanın
 • Uzandığınızda kollar ve bacaklar düz olmalıdır
 • Hara çakrası altına iki elinizi de koyun. İki elinizi birbirinin üstüne koyabilirsiniz. Yan yana da durabilirler.
 • Dokunma istemeyenler için eller her iki yanda vücuda paralel durmalıdır
 • Enerjiyi davet edin

5-10 dakikalık şifalandırma çalışmaları yeterli olacaktır. Niyetinizi gerçekleştirdikten sonra gözünüzün önünde kırmızı rengini canlandırın. Bunun kök çakranızı doldurduğunu hayal edin.

Enerji çalışması yaparken rahatlayıp kendinizi bırakmanız gerekmektedir. Bazı durumlarda kendi kendinize çalışmanız yeterli olmayabilir. Köklü blokajları çözmek daha uzun bir süre gerektirir ve çalışmalara düzenli biçimde devam etmek gerekir. Uzman birinden destek alabilirsiniz.

Kök Çakra için Fiziksel Egzersizler

Kök çakra için egzersizler yaparak enerji blokajınızı çözebilir, enerji dengenizi sağlayarak daha mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşabilirsiniz.

Kök çakra için en ideal Asana pozisyonları:

 • Uttanasana
 • Upavistha Konasana
 • Malasana
 • Squat
 • Doğa Yürüyüşleri
 • Yere sabitlenip öne eğilerek yapabileceğiniz Yoga hareketleri

Egzersiz yapmak bedendeki enerji akışını canlandırmak; zihinsel, fiziksel ve ruhsal dengenizi sağlamak için çok etkili bir yöntemdir. Yoga bu açıdan en iyi çakra açma ve dengeleme egzersizidir. Aynı zamanda pilates ve yürüyüş de oldukça yararlıdır. Bisiklet sürmek ise kök çakra enerjisi açısından pek tavsiye edilmemektedir.

Kök Çakra Aromaterapi

Masaj yaptırmak kök çakra ve diğer tüm enerji noktaları için faydalıdır. Düzenli yapılan masajlardan sonra enerji akışı çok daha berrak biçimde sağlanmaktadır. Her çakra için kokular önemlidir. Farklı yağlar ve kokular değişik çakralar için etkili olmaktadır.

Masaj yaptırırken kök çakra blokajlarını açmak ve enerji noktasını aktive etmek için zencefil, tarçın, silhat ve sakız kullanılabilir. Bitki özleri ile yapılan masajlar enerjiyi kuyruk sokumunda canlandıracaktır.

Kök Çakra için Yönlendirmeler

Youtube gibi videolardan bazı ses frekans videolarını bulabilirsiniz. Bunlar kök çakra için iyi gelen seslerdir. Solfeggio frekansı ( 396 hz/c ) kök çakra şifalandırması için kullanılmaktadır.

Kök çakra için bazı meditasyon sözleri ve yönlendirmeleri de kullanılabilir:

 • Ben iyi bir şekilde dünyaya kök saldım
 • Dünyada güvendeyim
 • Yeterli kaynaklarım var
 • Kendim için en doğru seçimleri yapıyorum
 • Dünya çok güzel, güvenli ve sevgi dolu bir yer
 • Evren beni destekliyor
 • Zorluklar beni güçlendirir ve geliştirir
 • Bedenim sağlıklı ve yaşam enerjim yüksek
 • Tüm ihtiyaçlarımı karşılıyorum
 • Kaya gibi sağlamım
 • Kendimi olduğum gibi seviyorum
 • Başkalarını oldukları gibi seviyorum
 • Hayatta mutlu anlar kadar zorlu zamanlar da var
 • Maddi olarak güvendeyim

Düzenli olarak bu olumlamaları tekrar ederseniz bir süre sonra bilinçaltınız etkilenmeye başlayacaktır. Kök çakra olumlamalar daha çok blokaj çalışmalarından sonra faydalıdır. Tıkalı enerjiler bu sözlerin bilinçaltına etkili şekilde geçmesini engelleyebilir. Enerji çalışmaları yapıldıktan sonra güzel kokular, tütsüler eşliğinde olumlamalara geçebilirsiniz.

Kök Çakrası Niçin Tıkanır?

Kök çakra neden tıkanır sorusu birçok kişi tarafından yöneltilmektedir. Kök çakra tıkanmasının en büyük nedeni doğum anında yaşanılan olumsuz durumlardır. Kök çakra belirttiğimiz gibi hayatta kalma ile ilgili olan enerji merkeziydi. Buradaki dengesizlik ifade ettiği konularda bir sorun oluştuğunu göstermektedir.

Bebeklik ve çocukluk dönemindeki travmalar kök çakrayı büyük oranda etkiler. Travmalar yaşanmış ve çözülememişse kök çakrada katı blokajlar var demektir. Bir kişinin anne baba tarafından terk edilmesi de büyük bir travmadır.

Anne ve baba ile olan ilişkiler hayattaki temel güven duygusuyla yakından ilişkilidir. Herkes küçükken anne ve babasına bağımlıdır; savunmasız oldukları için karşılaştıkları sorunlar bilinçaltlarını yoğun şekilde etkileyerek enerji tıkanmalarına yol açarlar.

Anne babanın yeterli ilgiyi ve sevgiyi göstermemesi yetişkinlik hayatını da olumsuz etkiler. Güven duygusu kolayca gelişemeyebilir. Çocukken yaşanılan ilgisizlik, sevgisizlik ve güvensizlik direkt olarak kök çakradaki enerji akışını bozar.

Test

Form Gönderimi

Tamam

 • Aynı Gün İçinde Kargo İmkanı
 • 200 TL üzeri Ücretsiz Kargo
 • Vade Farksız Taksitli Ödeme
 • İnternetten Güvenli Alışveriş
 • 7 Gün İçinde İade
 • Değişim Garantisi
Kampanyalarımızdan Haberdar Olmak İster misiniz?